Pravidlá hry

Tento súbor pravidiel definuje pravidlá medzinárodného Powerchair hokeja,
ktoré sú platné pre všetky oficiálne IPCH zápasy.