O nás

KLUBY

Aktuálne je len jeden športový klub BlueSky Butterflies venujúci sa športu powerchair hockey.

 

Názov združenia: BlueSky Butterflies, o.z.
Sídlo združenia: M. R. Štefánika 1835/34, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 55179703
Predseda: Mgr. Miroslav Dráb
Podpredseda: Norbert Suchánek
Podpredsedníčka: Lucia Mrkvicová

 

ŠTK – Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov (SZTPŠ)

Športovo technické komisie (ŠTK) zriaďuje SZTPŠ pre športové odvetvie, ktoré zväz organizačne zabezpečuje. ŠTK je odbornou, stálou komisiou SZTPŠ, ktorá zodpovedá za celkovú činnosť a rozvoj daného športového odvetvia.
Reprezentáciu momentálne tvoria hráči z klubu BlueSky Butterflies zúčastňujúci sa Českej powerchairhockey ligy.

Zloženie ŠTK na rok 2024:
Mgr. Miroslav Dráb, predseda
Norbert Suchánek, koordinátor / hráč
Lucia Mrkvicová, koordinátorka / hráčka