Správa o činnosti SZTPŠ – ŠTK za rok 2019

Správa o činnosti SZTPŠ – ŠTK / powerchairhockey 

 Zloženie ŠTK na rok 2019:

Blanka Pecárová, predsedníčka

Jozef Blažek, koordinátor

Petra Lackovičová, hlavná rozhodkyňa

Lenka Zemančíková, hlavná trénerka

Zuzana Šoltýsová, trénerka                    

Roman Pecár, rozhodca

Lucia Mrkvicová, hospodárka

Zhodnotenie:

Po roku 2018, kedy sa vykryštalizoval tím zložený z 10 tich hráčov, sme ako ďalší posun a napredovanie našej výkonnosti vstúpili do Českej ligy.  Tá má už svoju dlhú históriu so zabehnutými štyrmi družstvami, kde hrajú hráči s dlhoročnou skúsenosťou a primeraným technickým vybavením. Absolvovaním dvoch kôl českej ligy sme sa definitívne utvrdili, že popri tréningoch a ich skvalitňovaní, tiež vyspelejšej taktickej a hernej pripravenosti to bez kvalitných športových vozíkov nepôjde. Toto s ú zároveň aj hlavné  ciele, ktoré  si chceme dať pre rok 2020. K našim cieľom patrí nájsť vhodného partnera na úpravu vozíkov pre hru. Týka sa to ako skeletu, ale najmä motorovej časti a elektrickej.

Kompletná správa činnosti SZTPŠ – ŠTK

Zdieľaj tento článok: