ŠTK

SZTPŠ – ŠTK – Powerchair hockey

Športovo technické komisie (ŠTK) zriaďuje SZTPŠ pre športové odvetvie, ktoré zväz organizačne zabezpečuje. ŠTK je odbornou, stálou komisiou SZTPŠ, ktorá zodpovedá za celkovú činnosť a rozvoj daného športového odvetvia.

Zloženie ŠTK na rok 2023:

Miroslav Dráb, predseda

Norbert Suchánek, koordinátor / hráč

Lucia Mrkvicová, koordinátorka/ hráčka