ŠTK

SZTPŠ – ŠTK – Powerchair hockey

Športovo technické komisie (ŠTK) zriaďuje SZTPŠ pre športové odvetvie, ktoré zväz organizačne zabezpečuje. ŠTK je odbornou, stálou komisiou SZTPŠ, ktorá zodpovedá za celkovú činnosť a rozvoj daného športového odvetvia.

Zloženie ŠTK na rok 2020:

Blanka Pecárová, predsedníčka

Jozef Blažek, koordinátor

Lucia Mrkvicová, koordinátorka/ hráčka

Peter Lovaš, zástupca hráčov

Lenka Zemančíková, trénerka

Zuzana Šoltýsová, trénerka                    

Roman Pecár, rozhodca

Zápisnice: 

Kompletná správa činnosti SZTPŠ – ŠTK- 3.12.2020

Zápisnica 2.12.2020

Zápisnica zo zasadnutia ŠTK – 12.9.2019

Správa o činnosti ŠTK – powerchair za rok 2019