ŠTK

SZTPŠ – ŠTK – Powerchair hockey

Športovo technické komisie (ŠTK) zriaďuje SZTPŠ pre športové odvetvie, ktoré zväz organizačne zabezpečuje. ŠTK je odbornou, stálou komisiou SZTPŠ, ktorá zodpovedá za celkovú činnosť a rozvoj daného športového odvetvia.

Zloženie ŠTK na rok 2019:

Blanka Pecárová, predsedníčka

Jozef Blažek, koordinátor

Petra Lackovičová, hlavná rozhodkyňa

Lenka Zemančíková, hlavná trénerka

Zuzana Šoltýsová, trénerka                    

Roman Pecár, rozhodca

Lucia Mrkvicová, hospodárka

Zápisnice: 

Zápisnica zo zasadnutia ŠTK – 12.9.2019

Správa o činnosti ŠTK – powerchair za rok 2019